loader image
test

Będąc zwolennikami konstruktywizmu oraz teorri językowego obrazu świata
wierzymy, że każdy problem może być rozwiązany poprzez odpowiednie dopasowanie
semantyk i semiotyk używanych do opisania zmiennych.

Narzędziami rozwiązywania problemów jest dla nas projektowanie static 2D,
motion design oraz copywriting, oparte na tworzonych również in-house koncepcjach
kreatywnych, strategiach brandingowych i marketingowych oraz badaniach 

Będąc zwolennikami konstruktywizmu oraz teorri językowego obrazu świata wierzymy, że każdy problem może być rozwiązany poprzez odpowiednie dopasowanie semantyk i semiotyk używanych do opisania zmiennych.

Narzędziami rozwiązywania problemów jest dla nas projektowanie static 2D, motion design oraz copywriting, oparte na tworzonych również in-house koncepcjach kreatywnych, strategiach brandingowych i marketingowych oraz badaniach

test2

Niezmiernie poważnie traktujemy instytucję autorytetu w dziedzinie projektowania
oraz kolportażu treści. Studio przeciwstawia się chaosowi, nieładowi i niechlujstwu treści
rozprowadzanych w nieograniczonej dziś przestrzeni wystawienniczej.

9:37 przyjmuje również stanowisko filtrującej instytucji recenzyjnej 
i zobowiązuje się nie dopuszczać do tworzenia treści niedostatecznych
według wewnętrznych standardów jakości.

Niezmiernie poważnie traktujemy instytucję autorytetu w dziedzinie projektowania
oraz kolportażu treści. Studio przeciwstawia się chaosowi, nieładowi i niechlujstwu treści
rozprowadzanych w nieograniczonej dziś przestrzeni wystawienniczej.

9:37 przyjmuje również stanowisko filtrującej instytucji recenzyjnej 
i zobowiązuje się nie dopuszczać do tworzenia treści niedostatecznych
według wewnętrznych standardów jakości.

test3

Nie jesteśmy kolejnym nastawionym jedynie na zysk agregatem treści.
W dobie upadku autorytetów oraz chaosu estetycznego, obowiązkuem 9:37 
jest wykorzystanie wiedzy oraz wysoko rozwiniętych kompetencji do poprawy
otaczającej nas rzeczywistości komunikacyjnej w możliwym do zrealizowania zakresie.

Przyjęte zlecenia wykonujemy sumiennie, z pełnym zaangażowaniem 
oraz wykorzystaniem potencjału swoich możliwości, mając zawsze
na uwadze dobro ostatecznego odbiorcy tworzonych przez siebie treści.

Nie jesteśmy kolejnym nastawionym jedynie na zysk agregatem treści.
W dobie upadku autorytetów oraz chaosu estetycznego, obowiązkuem 9:37 
jest wykorzystanie wiedzy oraz wysoko rozwiniętych kompetencji do poprawy
otaczającej nas rzeczywistości komunikacyjnej w możliwym do zrealizowania zakresie.

Przyjęte zlecenia wykonujemy sumiennie, z pełnym zaangażowaniem 
oraz wykorzystaniem potencjału swoich możliwości, mając zawsze
na uwadze dobro ostatecznego odbiorcy tworzonych przez siebie treści.

test4

Nie angażujemy się w projekty szkodliwe (w naszej opinii) społecznie.
Szkodliwe społecznie jakościowo, szkodliwe społecznie tematycznie,
w projekty, w które nie wierzymy.

Zawsze stajemy po stronie końcowego odbiorcy i dobra designu,
po stronie rozwiązywania problemu.

Nie zmieniamy designu dla satysfakcji ego.

Nie angażujemy się w projekty szkodliwe (w naszej opinii) społecznie.
Szkodliwe społecznie jakościowo, szkodliwe społecznie tematycznie,
w projekty, w które nie wierzymy.

Zawsze stajemy po stronie końcowego odbiorcy i dobra designu,
po stronie rozwiązywania problemu.

Nie zmieniamy designu dla satysfakcji ego.

We worked with:

logaski

© 9:37 — 2019 All rights reserved